„Pomagamy w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem.”

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO – powstała 23 marca 1995 r. z inicjatywy rodziców i specjalistów – ludzi dobrej woli, o otwartych sercach, pragnących nieść pomoc dzieciom i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem. Założyciele Fundacji od 22 lat towarzyszą i wspierają osoby niesłyszące w ich trudnej drodze nabywania niezbędnych kompetencji do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Od 1996 r. Fundacja prowadzi Ośrodek Wsparcia, w którym realizowane są kompleksowe działania obejmujące wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych osób niesłyszących oraz wspieranie ich rodzin. W ramach Fundacji funkcjonuje Rada Rodziców, jej rola i działania są kluczowe w wytyczaniu nowych kierunków rozwoju organizacji.

Naszą misją są wspólne działania oparte na wzajemnym szacunku i współpracy, ich celem jest doprowadzenie podopiecznych do wszechstronnego poznania świata i aktywnego w nim uczestniczenia. Dzielenie się sukcesami, porażkami, radościami i smutkami – tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.

Fundacja ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy lub chcą oferować wsparcie w realizacji naszych celów statutowych. Lista naszych beneficjentów obejmuje obecnie 800 rodzin. Aktualnie rehabilitacją objętych jest ponad 220 dzieci oraz ponad 80 młodzieży i osób dorosłych.

Nasza oferta terapeutyczna skierowana jest do wszystkich podopiecznych. Najmłodszy uczestnik to dwu tygodniowe dziecko, a najstarsi przychodzą ze swoimi dziećmi. Na sukces Fundacji pracuje cały zespół: specjaliści, wolontariusze, rodzice, i przyjaciele, którzy wspólnie działają na rzecz naszej Fundacji.

Naszym atutem jest wiedza, profesjonalizm i doświadczenie. O skuteczności działań świadczą postępy małych i już dorosłych podopiecznych.