Pani Anna Wandzel – Dyrektor Oddziału Mazowieckiego PFRON

Pani Anna Wandzel – Dyrektor Oddziału Mazowieckiego PFRON z wizytą w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym
-ECHO-

Fundacja -ECHO- działa od ponad 23 lat. Wspiera dzieci, młodzież i osoby dorosłe z wadą słuchu oraz ich otoczenie. Aktualnie w ramach konkursu 2/2016 ,,Kurs na samodzielność” dofinansowanego przez PFRON realizuje terapię indywidualną i grupową dla 300 podopiecznych. Dzieci niesłyszące uwielbiają zajęcia muzyczne prowadzone metodą gordonowską, o czym mogła się przekonać Pani Dyrektor Anna Wandzel, która miała okazję włączyć się do grupy ćwiczących dzieci. Mogła też zobaczyć, jak w kolorowych, doskonale wyposażonych gabinetach surdologopedycznych, dzieci z zapałem ćwiczą mowę, rozwijają słuch fomematyczny i poznają słowa, dzięki czemu coraz lepiej komunikują się z rówieśnikami w przedszkolu i w szkole, i lepiej rozumieją otaczający je świat.

Drugi z realizowanych przez Fundację -ECHO- projekt w ramach konkursu 1/2016 ,,Gotowi do pracy” obecnie wspiera 30 osób niedosłyszących i głuchych, które już znalazły zatrudnienie. W ramach zatrudnienia wspomaganego – trenerzy pracy i zespół specjalistów -pomagają nie tylko w utrzymaniu zatrudnienia, ale także w rozwoju kariery zawodowej.

Podczas wizyty beneficjenta projektu podzieliła się swoim doświadczeniem. Mówiła o tym, że bardzo ważne jest przekazywanie pracodawcom informacji jak należy się komunikować z osobami niesłyszącymi. To zadanie realizują trenerzy pracy.

 

 

Choć to był zwykły dzień naszej pracy, wszyscy cieszyliśmy się z tego spotkania. Pani Prezes Aleksandra Włodarska vel Głowacka oraz Wiceprezes Małgorzata Piątkowska pokazały wszystkie gabinety, z dumą opowiedziały historię fundacji i jej osiągnięcia, przedstawiły dzieci, rodziców, specjalistów i wolontariuszy. Mieliśmy okazję pokazać jak wygląda codzienna praca, jak wspólnie pokonujemy bariery. Na pożegnanie dzieci z radością przybiegły i podziękowały za odwiedziny. Zarząd podziękował za dofinansowanie projektów. Zapraszamy ponownie!

28 maja 2018 r.