IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami (Zdjęcia)

IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbył się 25 października 2018 na SWPS w Warszawie.

Było ok 500 osób. My też tam byliśmy. Dziękuję bardzo wolontariuszom za pomoc.

Było bardzo ciekawie. Zasłużone osoby nagrodzono tytułem „Ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami”.

Dyskutowaliśmy o reprezentacji osób z niepełnosprawnościami,  o Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i Niezależnego Życia ciągle nie jest realizowane. Jak wdrożyć w Polsce ideę Niezależnego Życia. To tylko niektóre poruszane kwestie.