WIGILIA 2018 – młodzież

Zarząd Fundacji- ECHO-
ma  przyjemność  zaprosić 

M   ł   o   d   z   i   e  ż  

na  spotkanie  WIGILIJNE   2 0 1 8 
w   dniu 14  grudnia w   piątek o godzinie 18.00