WARSZTAT

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 05.06.2019, godz. 19.00
DO SIEDZIBY FUNDACJI-ECHO- NA WARSZTAT:
„DZIECKO Z USZKODZONYM NARZĄDEM SŁUCHU W PRZEPISACH PRAWA
OŚWIATOWEGO „

  1. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DO OTRZYMANIA ORZECZENIA I OPINII WWR.
  2. GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ?
  3. WYMAGANE DOKUMENTY.
  4. REALIZACJA ZALECEŃ ZAWARTYCH W ORZECZENIU I OPINII W
    PRZEDSZKOLU I SZKOLE.
  5. PYTANIA

    Zapewniamy tłumacza PJM.