zielony piknik

08.06.2019  – zielony piknik – plac przy Oratorium ul. Kawęczyńska 53.
Wstęp wolny. Godziny 12.30 -15.30. Kontakt: p. Elżbieta Żak 602275556 (także sms).
Jeśli do dnia 05.06.2019 zgłoszą się osoby/dzieci niesłyszące organizatorzy postarają się zapewnić tłumacza języka migowego.