X Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami

Zapraszamy chętnych do udziału w imprezie w charakterze wolontariuszy

Już za kilka dni – 12.06.br o godz.10.00 – w gościnnej hali sportowej OSiR przy Nowowiejskiej 37B rozpocznie się jubileuszowy X Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami „Ochota na Sport”. Rywalizować będzie
9 drużyn reprezentujących instytucje i organizacje pozarządowe dzielnicy Ochota. W bieżącym roku głównym organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-, a wydarzenie
jak co roku finansuje Dzielnica Ochota m.st. Warszawy. Partnerami instytucjonalnymi wydarzenia „Ochota na sport 2019” są:

  • Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
  • Psychiatryczny Oddział Dzienny przy SZPZLO Warszawa-Ochota,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B,
  • Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i nadzieja”,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177,
  • Zespół Szkół Specjalnych Nr 89,
  • Medicover – opieka medyczna,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne
  • Fundacja Kulawa Warszawa.

Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem: STRZAŁ W 10-KĘ i obejmować będzie rozgrywki sportowe osób
z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, uczestników ośrodków wsparcia i szkół specjalnych. Na przeprowadzenie rozgrywek ochocki OSiR nieodpłatnie udostępnił halę wraz
z niezbędnym zapleczem. Wydarzenie zostanie uroczyście otwarte i zakończone przez przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Zasadniczym elementem przedsięwzięcia będą zawody drużynowe
w 8 dyscyplinach, specjalnie z tej okazji zaprojektowanych. W tym roku w zawodach będzie przewijał się wątek osiągania celu, trafności działań, pokonywania trudności i ograniczeń. Jak zwykle sportowe zmagania zakończą się przeciąganiem liny. Nad przebiegiem turnieju czuwać będzie grupa sędziów (terapeuci i wolontariusze ze wszystkich placówek biorących udział w wydarzeniu) przyporządkowanych do danej dyscypliny sportowej. Uroczyste zakończenie X Ochockiego Dnia Sportu Osób z Niepełnosprawnościami „Ochota na Sport” obejmować będzie wręczenie pamiątkowych medali, dyplomów i pucharów, a także upominków dla drużyn. Formą ewaluacji oraz pamiątką wzmacniającą efekty przedsięwzięcia będzie fotoreportaż opracowany na podstawie rejestracji przebiegu poszczególnych rozgrywek.

Bezpośrednimi adresatami zadania będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, po kryzysach psychicznych oraz niepełnosprawnością słuchu – uczestnicy ochockich placówek oraz zaproszeni  goście. Oprawę muzyczną zapewni DJ VIKA, a o dobrą atmosferę zadbają zarówno organizatorzy jak i uczestnicy. W trakcie imprezy zaprezentowana zostanie również niezwykła wystawa prac fotograficznych pt. Wspólny cel – WYGRAĆ! autorstwa Jakuba Sagana, przedstawiająca sportowe zmagania osób z niepełnosprawnościami, na którą zaprasza Fundacja Kulawa Warszawa.

Zgłoszenia przyjmuje p. Anna Olesiejuk tel. 501 330 300, mail: anna.olesiejuk@gmail.com

Projekt finansuje m.st. Warszawa