Polska Fundacja  Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO –

powstała 23 marca 1995 r. z inicjatywy rodziców i specjalistów – ludzi dobrej woli, o otwartych sercach, pragnących nieść pomoc dzieciom i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem. Założyciele Fundacji  od 20 lat  towarzyszą i wspierają osoby niesłyszące w ich  trudnej drodze  nabywania niezbędnych kompetencji do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Celem statutowym Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem.

Od 1996 r. Fundacja prowadzi    Ośrodek Wsparcia, w którym realizowane są kompleksowe działania obejmujące wspomaganie rozwoju  dzieci, młodzieży i dorosłych osób niesłyszących oraz wspieranie ich rodzin. W ramach Fundacji funkcjonuje Rada Rodziców,  jej rola i działania są kluczowe w wytyczaniu nowych kierunków rozwoju organizacji.

Naszą misją  są  wspólne działania oparte na wzajemnym szacunku i współpracy, ich celem jest doprowadzenie  podopiecznych do  wszechstronnego poznania  świata i aktywnego w nim uczestniczenia. Dzielenie się sukcesami, porażkami, radościami  i smutkami – tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.

Fundacja ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy lub chcą oferować wsparcie w realizacji naszych celów statutowych. Lista naszych beneficjentów obejmuje obecnie 574 rodziny. Aktualnie  rehabilitacją objętych jest ponad 200 dzieci oraz  ponad 80  młodzieży i osób dorosłych.

Nasza oferta terapeutyczna skierowana jest do wszystkich podopiecznych. Najmłodszy uczestnik  to dwu  tygodniowe dziecko, a najstarsi przychodzą ze swoimi dziećmi. Na sukces Fundacji pracuje cały zespół: specjaliści, wolontariusze, rodzice, i przyjaciele, którzy wspólnie  działają na rzecz naszej Fundacji.

Naszym atutem jest wiedza, profesjonalizm i doświadczenie. O skuteczności działań świadczą postępy małych i już dorosłych podopiecznych.